Asmens duomenų apsauga


 


 

 

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje (atmintinė)

 

 


 

 

Trumpas BDAR vadovas mokykloms

 

 

 


Asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklės

 


Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

 


Atsakingi asmenys