Informacija
  Informuojame, kad 2020 m. kovo 12 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu pakeičiama pavasario atostogų data. Mokiniai atostogauja nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. įsakymas, spausi čia ... Mokyklos administracija https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Read More

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena „Aušros“ pagrindinėje mokykloje
  Šiais metais Lietuvos valstybė mini vieną svarbiausių istorijos įvykių – Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. „Aušros“ pagrindinė mokykla netradiciškai šventė valstybei svarbią sukaktį. Pirmadienį, kovo 9 d., mokyklos savivaldos tarybos nariai dalyvavo rajono savivaldos pirmininkės G. Timukaitės organizuotame protmūšyje, skirtame Kovo 11-ajai. Aušriečiai, pasivadinę „Hokuna matata“ slapyvardžiu, varžėsi su kitomis aštuoniomis rajono įstaigomis: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio, „Atžalyno“, Kaštonų, Medeikių pagrindinių mokyklų, Kratiškių mokyklos-daugiafunkcio centro, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro komandomis. Protmūšio metu teko prisiminti viską apie Lietuvą,...

Read More

Konkursas „Temidė“
  Kovo 3 dieną Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje vyko teisinių žinių protų mūšis „Temidė“. Konkurse dalyvavo 12 komandų. Mūsų mokyklos komanda: Elis Balčiūnas, Gintarė Tamonytė, Neda Sirtautė, Tomas Maculevičius užėmė trečiąją vietą. Smagu, kad mokiniai labai noriai įsitraukė  į konkurso pasiruošiamąjį darbą bei susitarė, kad kitąmet konkurse vėl dalyvaus ta pati komanda ir sieks prizinės vietos.   Istorijos mokytoja metodininkė V. Gailiūnienė [gallery link="file" size="full" ids="12121,12122,12123"]

Read More

Lietuvių kalbos dienų renginys „Aušroje“
  „Aušros“ mokyklos pradinės klasės prisijungė prie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kvietimo – penktą kartą surengti Lietuvių kalbos dienas Lietuvos įstaigose. Kvietimo tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje. Kovo 10 d. pradinukai rinkosi į biblioteką, kurioje buvo demonstruojamos mokinių sukurtos knygelės. Pirmokai kūrė tema „Mano pirmoji knyga“, antrokai pristatė „Mįslių knygas“, trečiokai iliustravo pasakas, ketvirtokai – eilėraščius apie Lietuvą. Knygelių parodėlė dar veiks iki Knygnešių dienos. Kviečiame apsilankyti.  ...

Read More

Pradinių klasių mokinių konferencija
  Vasario 28 d. Marijampolės rajono Želsvos pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė pradinių klasių mokinių teorinė-praktinė konferencija „Įdomiosios pamokos“. Jos tikslas – pristatant įdomiausias pamokas, sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti(s) mokėjimo mokytis ir komunikavimo kompetencijas. Į konferenciją atvyko apie  šimtą 1-4 klasių mokinių ir jų mokytojų iš 14 mūsų šalies mokyklų. Dirbdami trijose grupėse mokiniai pristatė net 36 pranešimus apie įdomiausias ir netradicines pamokas. Renginio metu vaikai pasijuto tikrais mokytojais. Emocingai pristatė įsimintinas pamokas, plėtojo bendravimo gebėjimus viešai išsakydami savo mintis, išklausydami kitus....

Read More

Susitikimas su karininku
  Kovo 4 dieną mokykloje vyko 9-10 klasių mokinių susitikimas su Panevėžio regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Biržų poskyrio viršininku seržantu Donatu Voveriu. Kariškis supažindino mokinius su krašto apsaugos sistema, jos vadovais, paaiškino, kokios pajėgos sudaro KPKT (karo prievolės ir komplektavimo tarnybą), išsamiai papasakojo apie tarnybos būdus ir reikalavimus kandidatams. Kalbėdamas apie privalomąją tarnybą Lietuvos kariuomenėje, svečias minėjo pakeitimus dėl šauktinių amžiaus ir pateikė argumentus, kodėl jaunuoliams nevertėtų atidėlioti tarnybos vėlesniam laikotarpiui. Buvo paaiškinta, kur reikia kreiptis, norint tapti...

Read More

Netradicinė pamoka „Žodžiai pasakoja istorijas“
  Kovo 6 d. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 7-8 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje „Žodžiai pasakoja istorijas“, skirtoje Lietuvių kalbos dienoms. Renginio sumanytojos – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė L. Baronienė ir savivaldybės kalbos tvarkytoja Ž. Klungienė – kvietė į šią pamoką tuos mokinius, kurie domisi lietuvių kalba. Neįprastai lietuvių kalbos istoriją pristatė mokytoju tapęs Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas D. Mikelionis. Jis užbūrė mokinius pasakojimais pasaulio, Lietuvos, Biržų istoriją, vaizdžiai perteikė žodžių atsiradimo lietuvių kalboje faktus....

Read More

Sveikiname matematikos olimpiados prizininkus
  Kovo 6 d. Biržų ŠPT vyko 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. Sveikiname „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinius: I vieta – 6 kl. mokinį K. Kuginį (mokytoja G. Armonavičienė), 7 kl. mokinę G. Likaitę (mokytojas A. Petronis), 8 kl. mokinę G. Petronytę (mokytoja G. Armonavičienė). II vieta – 6 kl. mokinį M. Burčiką (mokytoja G. Armonavičienė), 7 kl. mokinę R. Šimėnaitę (mokytojas A. Petronis), 8 kl. mokinį K. Šumską (mokytoja G. Armonavičienė). III vieta – 5 kl. mokinius J. Kutrą ir...

Read More

Sveikinimai laureatams
  Sveikiname „Aušros“ pagrindinės mokyklos laureatus: 6 kl. mokinę Emą Beatričę Biconaitę, laimėjusią II vietą, 6 kl. mokinį Roką Jakutį, laimėjusį III vietą, 7 kl. mokinę Giedrę Venskutę, laimėjusią I vietą, 7 kl. mokinę Gabrielę Likaitę, laimėjusią II vietą, 8 kl. mokinį Ąžuolą Gasiūną, laimėjusį II vietą, 8 kl. mokinį Dovydą Kačinską, laimėjusį III vietą ir 8 kl. mokinį Vainių Samulį, laimėjusį II vietą geografijos olimpiadoje „Mano Gaublys“. Dėkojame mokytojai R. Bertašienei. 

Read More

Svečiuose Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“
  Vasario 27 d. mūsų mokykloje lankėsi l/d. „Drugelis“ priešmokyklinės grupės vaikai. Jie labai norėjo pamatyti laboratoriją ir atlikti bandymus, kaip daro mokiniai. Smalsiai dairydamiesi ir džiaugdamiesi, vaikai gyrėsi, kokius bandymus atlieka darželyje. O mokykloje stebėjo, kas lengvesnis-sunkesnis, skęsta ar plaukia, kaip galima mėtyti muilo burbulus. Patys atliko bandymą su vandeniu ir aliejumi, stebėjo „šokančius“ aliejaus lašelius. Ką pamatė ir patyrė - grįžę išbandys darželyje. Smalsūs, žingeidūs, drąsūs vaikai rudenį ateis į pirmas klases. Mokytoja Gražina Trečiokienė

Read More