Mėnesio veiklos planas

gegužės 2021

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
2
3
 • VGK posėdžiai dėl II trimestro mokinių mokymosi situacijų aptarimo
 • 4 kl. mokinių skaitymo elektroninis NMPP
 • Administracijos pasitarimas
 • Pradinių klasių metodikos grupės pasitarimas
 • Mokyklos įsivertinimo grupės pasitarimas dėl įsivertinimo priemonių ir duomenų šaltinių analizės
4
5
 • 4 kl. mokinių matematikos elektroninis NMPP
 • 8 kl. mokinių mokyklinė anglų k. olimpiada
 • Klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų metodikos grupės pasitarimas
6
 • 4 kl. mokinių matematikos elektroninis NMPP
 • Užsienio kalbų metodikos grupės metodinė diena rajono anglų kalbos mokytojams
7
 • 2 a kl. mokiniams skaitymo gebėjimų ir informacinių įgūdžių ugdymo pamoka „Enciklopedijų lobynuose: ropliai“
 • „„Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymo mokinio individualiai pažangai“ projekto konsultacija
8
9
10
 • Virtuali paroda „Gegužės 9 d. – Europos diena“
 • 8 kl. mokinių skaitymo elektroninis NMPP
 • Administracijos pasitarimas
 • 8 kl. mokinių skaitymo elektroninis NMPP
 • „„Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymo mokinio individualiai pažangai“ projekto mokymai
 • Gamtamokslinio ugdymo ir tiksliųjų mokslų metodikos grupės pasitarimas
11
 • 2 c kl. mokiniams skaitymo gebėjimų ir informacinių įgūdžių ugdymo pamoka „Enciklopedijų lobynuose: ropliai“
 • 8 kl. mokinių skaitymo elektroninis NMPP
 • Projekto ,,Geras mokymasis geroje mokykloje” (GMGM) komandos mokymai
 • Socialinių mokslų, technologijų, dailės ir fizinio ugdymo metodikos grupės pasitarimas
12
13
 • 8 kl. mokinių matematikos elektroninis NMPP
 • 8 kl. mokinių matematikos elektroninis NMPP
 • Protmūšis 4 kl. mokiniams „Kas slepiasi 2020 metų knygose vaikams?“
14
 • 8 kl. mokinių matematikos elektroninis NMPP
 • Lietuvos moksleivių sąjungos metinės SLURŠ programos įgyvendinimas. Tema „Sveika mityba ir fizinis aktyvumas“
15
16
17
18
 • 2 b kl. mokiniams skaitymo gebėjimų ir informacinių įgūdžių ugdymo pamoka „Enciklopedijų lobynuose: ropliai“
 • Lietuvių kalbos ir literatūros, meninio, dorinio ugdymo metodikos grupės pasitarimas
19
20
 • Mokinių poreikių tyrimas dėl NVŠ veiklos
 • Renginys, skirtas STEAM „Lauko klasės diena“
 • „„Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymo mokinio individualiai pažangai“ projekto mokymai
21
 • Nacionalinės švietimo agentūros „SELFIE–Skaitmeninių mokyklų apdovanojimai“ (angl. SELFIE – Digital Schoools Awards“) projekto IKT diegimo mokykloje strategijos įrodymų pateikimas
 • Mokinių tarybos pasitarimas
22
23
24
25
26
 • Metodinė diena „Kokybiškos pamokos rodikliai“
27
28
29
30
31
 • A-Selfie tyrimas
 • Administracijos pasitarimas
 • NVŠ reklamos, pasiūlymų kitiems mokslo metams sklaida mokyklos svetainėje ir socialiniame tinkle
 • Įsivertinimo grupės pasitarimas
 • Biržų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projekto „Leiskite prisistatyti. Mes...“ veikla - fotografijų konkursas „Akimirka iš mokyklos gyvenimo“