Dėl reorganizavimo
  Skelbiamas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. T-82 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti  Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinę mokyklą ir Biržų rajono Papilio pagrindinę mokyklą prijungiant jas prie Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos“ Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir Biržų rajono Papilio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos, sąlygų aprašas. Reorganizavimo dokumentas

Read More

Mokykloje vyksta pasiruošimas nuotoliniam mokymui (si)
Mokyklos mokytojai šią savaitę intensyviai ruošiasi mokinių mokymui(si) nuotoliniu būdu: įsivertina nuotolinio komunikavimo priemonių galimybes, ruošia priemonių planą sėkmingam nuotolinio mokymo(si) proceso įgyvendinimui, derina rekomendacijas mokiniams ir mokytojams dėl sklandaus nuotolinio mokymo(si) proceso organizavimo. Išsami informacija mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl nuotolinio mokymo (si) bus teikiama elektroniniame dienyne (EDUKA) ir mokyklos tinklalapyje. Mokyklos direktorė S. Venckūnienė https://www.eduka.lt/prisijungimas/ https://birzuausra.lt

Read More

Informacija dėl karantino
  Mokyklos bendruomenės nariai, kviečiu Jus susipažinti su Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo". Visi suprantame, kaip svarbu sąmoningai laikytis šio dokumento nuostatų ir besąlygiškai vykdyti visus nurodymus, kuriuos reglamentuoja šis dokumentas.  Spausti čia ... Sąžiningumo ir pilietiškumo  principų laikymasis - mūsų pareiga. Būkime dėmesingi  dokumento 3.1.5., 3.1.6., 3.2.2., 3.2.3., 3.3.  punktų reikalavimams. Pagarbiai Mokyklos direktorė S. Venckūnienė

Read More

Informacija švietimo įstaigoms dėl Korona viruso
  Atsižvelgdama į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir NVSC rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos (visos provincijos), Šiaurės Italijos regiono (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongo, Irano, Japonijos, Pietų Korėjos, Singapūro, 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Tuo laikotarpiu darbdavių, kurių įmonėse dirba ar siekia įsidarbinti žmonės, neseniai lankęsi minėtose paveiktose teritorijose, prašoma suteikti galimybes jiems dirbti namuose nuotoliniu būdu. Jei to nepavyksta padaryti, tuomet asmenys gali...

Read More

Informacija
  Informuojame, kad 2020 m. kovo 12 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu pakeičiama pavasario atostogų data. Mokiniai atostogauja nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. įsakymas, spausi čia ... Mokyklos administracija https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Read More

Lietuvių kalbos dienų renginys „Aušroje“
  „Aušros“ mokyklos pradinės klasės prisijungė prie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kvietimo – penktą kartą surengti Lietuvių kalbos dienas Lietuvos įstaigose. Kvietimo tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje. Kovo 10 d. pradinukai rinkosi į biblioteką, kurioje buvo demonstruojamos mokinių sukurtos knygelės. Pirmokai kūrė tema „Mano pirmoji knyga“, antrokai pristatė „Mįslių knygas“, trečiokai iliustravo pasakas, ketvirtokai – eilėraščius apie Lietuvą. Knygelių parodėlė dar veiks iki Knygnešių dienos. Kviečiame apsilankyti.  ...

Read More

Svečiuose Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“
  Vasario 27 d. mūsų mokykloje lankėsi l/d. „Drugelis“ priešmokyklinės grupės vaikai. Jie labai norėjo pamatyti laboratoriją ir atlikti bandymus, kaip daro mokiniai. Smalsiai dairydamiesi ir džiaugdamiesi, vaikai gyrėsi, kokius bandymus atlieka darželyje. O mokykloje stebėjo, kas lengvesnis-sunkesnis, skęsta ar plaukia, kaip galima mėtyti muilo burbulus. Patys atliko bandymą su vandeniu ir aliejumi, stebėjo „šokančius“ aliejaus lašelius. Ką pamatė ir patyrė - grįžę išbandys darželyje. Smalsūs, žingeidūs, drąsūs vaikai rudenį ateis į pirmas klases. Mokytoja Gražina Trečiokienė

Read More

Sveikiname laureatus
  Sveikiname „Aušros“ pagrindinės mokyklos laureatus: 2 kl. mokinį Ovidijų Remeiką, laimėjusį I vietą (mokytoja Eglė Karaliūnienė), 2 kl. mokinę Rusnę Dževečkaitę, laimėjusią II vietą (mokytoja Astra Petronienė), 3 kl. mokinius Deivį Pilitauskį ir Nojų Žikevičių, laimėjusius I vietas (mokytoja Miglutė Budriūnienė) ir 4 kl. mokinį Modestą Šimėną, laimėjusį I vietą (mokytoja Rima Viederienė) Biržų rajono 2-4 kl. mokinių pasaulio pažinimo olimpiadoje.  

Read More

Nacionalinis diktantas mokykloje
  Vasario 28 dieną mokykloje buvo organizuojamas Nacionalinis diktantas – tarptautinis suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinantis konkursas. Šiais mokslo metais diktantą rašė 7 mūsų mokyklos mokiniai, kurie didžiuojasi unikalia lietuvių kalba. Tie, kurie dar neišdrįso dalyvauti šiais, lauksime kitais mokslo metais.

Read More