Pradinių klasių mokinių konferencija
  Vasario 28 d. Marijampolės rajono Želsvos pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė pradinių klasių mokinių teorinė-praktinė konferencija „Įdomiosios pamokos“. Jos tikslas – pristatant įdomiausias pamokas, sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti(s) mokėjimo mokytis ir komunikavimo kompetencijas. Į konferenciją atvyko apie  šimtą 1-4 klasių mokinių ir jų mokytojų iš 14 mūsų šalies mokyklų. Dirbdami trijose grupėse mokiniai pristatė net 36 pranešimus apie įdomiausias ir netradicines pamokas. Renginio metu vaikai pasijuto tikrais mokytojais. Emocingai pristatė įsimintinas pamokas, plėtojo bendravimo gebėjimus viešai išsakydami savo mintis, išklausydami kitus....

Read More

Susitikimas su karininku
  Kovo 4 dieną mokykloje vyko 9-10 klasių mokinių susitikimas su Panevėžio regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Biržų poskyrio viršininku seržantu Donatu Voveriu. Kariškis supažindino mokinius su krašto apsaugos sistema, jos vadovais, paaiškino, kokios pajėgos sudaro KPKT (karo prievolės ir komplektavimo tarnybą), išsamiai papasakojo apie tarnybos būdus ir reikalavimus kandidatams. Kalbėdamas apie privalomąją tarnybą Lietuvos kariuomenėje, svečias minėjo pakeitimus dėl šauktinių amžiaus ir pateikė argumentus, kodėl jaunuoliams nevertėtų atidėlioti tarnybos vėlesniam laikotarpiui. Buvo paaiškinta, kur reikia kreiptis, norint tapti...

Read More

Netradicinė pamoka „Žodžiai pasakoja istorijas“
  Kovo 6 d. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 7-8 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje „Žodžiai pasakoja istorijas“, skirtoje Lietuvių kalbos dienoms. Renginio sumanytojos – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė L. Baronienė ir savivaldybės kalbos tvarkytoja Ž. Klungienė – kvietė į šią pamoką tuos mokinius, kurie domisi lietuvių kalba. Neįprastai lietuvių kalbos istoriją pristatė mokytoju tapęs Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas D. Mikelionis. Jis užbūrė mokinius pasakojimais pasaulio, Lietuvos, Biržų istoriją, vaizdžiai perteikė žodžių atsiradimo lietuvių kalboje faktus....

Read More

Šokių maratonas
  Vasario 28 d. mokykloje vyko šokių maratonas, kurio tema - „TIK TOK“. Šiame renginyje dalyvavo 5a, 5b, 6a ir 6c klasės mokiniai. Šokių maratoną organizavo 7a klasė. Susirinkusiai miniai, kaip pristatymą, šokį atliko 7a klasės mokinės, pakviesdamos prisijungti visus salėje buvusius dalyvius. Teko paplušėti ne tik organizatoriams, bet ir visiems susirinkusiems. Kiekviena klasė atskirai, pasirinkusi vadovą, turėjo parengti pasirodymą pagal nurodytą muziką ir privalėjo panaudoti tam tikrus duotus daiktus - šokdynes, kimštinius kamuolius ir kita. Pasirodymai buvo kūrybingi ir...

Read More

Nacionalinis diktantas mokykloje
  Vasario 28 dieną mokykloje buvo organizuojamas Nacionalinis diktantas – tarptautinis suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinantis konkursas. Šiais mokslo metais diktantą rašė 7 mūsų mokyklos mokiniai, kurie didžiuojasi unikalia lietuvių kalba. Tie, kurie dar neišdrįso dalyvauti šiais, lauksime kitais mokslo metais.

Read More

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla kviečia į atvirų durų savaitę
  Vasario 24 – 28 dienomis nuo 14 iki 16 valandos visus, norinčius mokytis mūsų mokykloje,kviečiame susipažinti su mokyklos aplinka, ugdymo(si) galimybėmis, pabendrauti su mokytojais, mokyklos administracija. Ateikite ir įsitikinkite, kad čia puiki vieta Jūsų vaikui mokytis, tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų. Dešimt priežasčių, kodėl verta rinktis mūsų mokyklą: 1.Mokyklos bendruomenėje svarbūs visi: mokiniai, mokytojai, tėvai. 2. Profesionalūs mokytojai teikia kokybiškas ugdymo paslaugas. 3. Puikūs mokinių pasiekimai. 4. Jauki ir saugi aplinka: atnaujinti kabinetai, valgykla, aktų ir sporto salės, baigiamos...

Read More

Laboratorija pradinukams
Pasaulio pažinimo pamoka yra integrali ugdymo sritis, skirta vaiko socialinei bei gamtamokslinei kompetencijai plėtoti. Tai įvairių mokomųjų dalykų pradžia. Kad ši veikla būtų įtraukianti, vaizdi, konkreti, patyriminė, atitiktų mokinių poreikius, mokyklos pradinukai jau antrus metus turi galimybę pasaulio pažinimo pamokas mokytis kabinete-laboratorijoje, kuriame yra išmanioji lenta, patogūs baldai, daug priemonių, reikalingų atlikti įvairiems bandymams. Pradinių klasių mokiniai, ypač nagrinėdami žmogaus ir negyvosios gamtos sritį, turi atlikti stebėjimus ir bandymus, tirti kasdienėje aplinkoje aptinkamų medžiagų savybes, atlikti bandymus, susijusius su medžiagų...

Read More

Akcija „Knygų Kalėdos 2019“
Baigiantis 2019-iems metams mokyklos biblioteka organizavo akciją „Knygų Kalėdos“. Labai džiaugiamės mokinių bei mokytojų supratingumu ir geranoriškumu. Šios „Knygų Kalėdos“ bibliotekai buvo ypač turtingos - biblioteka pasipildė net 99 knygomis. Gavome daug naujų, tvarkingų, reikalingų, vertingų, įdomių knygų. Nuoširdžiai ačiū 1a kl. mokiniui Arnui Balčiūnui, kuris padovanojo net 25 naujas vertingas knygas. Taip pat dėkingi 1a kl. mokinei Žemynai Linkevičiūtei už 7 naujas ir labai reikalingas knygas. Džiaugiamės dovanotomis nuostabiomis knygomis ir dėkojame: 1b kl. mokinei Gabijai Grinvaldaitei, 3b kl....

Read More

„Aušros“ skautai
„Aušros“ pagrindinės mokyklos skautų skiltis „Ereliai“ buvo pakviesti į Panevėžyje organizuojamą renginį, skirtą 20-ties metų skautijos įkūrimo Panevėžio regione sukakties proga. Renginys vyko Panevėžio progimnazijoje. Pirmas prisilietimas prie skautiško gyvenimo buvo simboliškas, progimnazija, kaip ir mūsų mokykla, pavadinta „Aušros“ vardu. Mums tai buvo pirma skautų stovykla, viskas nežinoma bei nematyta. Nespėjome įsikurti, o jau buvome pakviesti į rikiuotę. Vadė Smiltė surikiavo savo skiltį ir su visa skautija nužygiavome į salę. Čia mūsų laukė iškilminga rikiuotė, raportai bei vėliavos pagerbimas. Mes...

Read More

Užsienio kalbų viktorina
Gruodžio 17 d. „Aušros“ pagrindinės mokyklos užsienio kalbų mokytojai vėl kvietė rajono mokyklas į tradicinę užsienio kalbų viktoriną 7-9 klasių mokiniams. Šių metų viktorinos tema „Šventės“ derėjo prie prieššventinio laikotarpio dvasios ir nuotaikos. Viktorinoje dalyvavo 6-ios rajono mokinių komandos iš „Atžalyno“, Kaštonų, Nemunėlio Radviliškio pagrindinių mokyklų, Kratiškių mokyklos-daugiafunkcio centro, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos bei „Aušros“ pagrindinės mokyklos. Mokinių komandos, susidedančios iš 6-ių narių, savo pranašumą stengėsi įrodyti įveikdamos keturias užduotis. Atliekant pirmą užduotį, mokiniai turėjo išsiaiškinti, kokia paveikslėlyje pavaizduota šventė,...

Read More