Programavimo savaitės ,,Code Week 2023“ mokykloje
  Jau eilę metų spalio mėnesį vyksta ES programavimo savaitės. Į šią iniciatyvą įsitraukė  mūsų mokykla ir spalio 7-22 dienomis buvo organizuojamos įvairios veiklos, supažindinančios mokinius su algoritmavimo, kodavimo galimybėmis. Taip jau sutapo, kad šių metų veiklos 5–8 kl. buvo orientuotos į kodavimą. Mokytojos Monikos 7c, 8a ir 8c mokiniai mokėsi kodavimo meno. Visų pirma, mokiniai turėjo išsianalizuoti taisykles ir kodavimo veikimo principus. Po to bandė ir jiems pavyko iššifruoti paslėptus paveikslėlius ir jausmaženklius. Vaikams taip pat puikiai sekėsi atskleisti...

Read More

Tyrėjų savaitė
  2022 m. gruodžio 5-9 d. bus organizuojama „Tyrėjų savaitė“ kai pamokos vyksta kitaip negu įprastai, parenkant kitas erdves ar ugdomųjų veiklų formas. 1-10 klasių mokiniai atlieka tiriamąją veiklą, stebi ir analizuoja mokomuosius mokslinius filmus, dalyvauja įvairiose diskusijose apie ateities išradimus, atlieka įvairius testus gilindamiesi į save, dalyvauja protmūšiuose, rašo esė, kuria svajonių namus ar piešia ateities išradimus (atliekant įvairius matavimus, skaičiavimus), svajonių muziką. Pagrindinis tikslas - įtraukti mokinius į tyrinėjimo veiklas ugdant kritinį ir kūrybinį mąstymą. STEAM grupė  ...

Read More

Kodėl verta pasirinkti STEAM specialybę?
    Spalio 7 d. 5-ų klasių mokiniams vyko klasės valandėlė „Mano karjeros planas. Kodėl verta pasirinkti STEAM specialybę?“. Valandėlės metu mokiniai susipažino su 4-iomis karjeros ugdymo kompetencijomis, peržiūrėjo filmuką apie karjeros pirmąjį žingsnį „Savęs pažinimas“. Diskutavo apie perspektyviausias profesijas šiuo metu, darbuotojų poreikį Lietuvoje ir pasaulyje. Svarstė apie ateities profesijas. Išsiaiškino, kas yra STEAM ir kodėl verta pasirinkti STEAM specialybę. Kiekvienas mokinys pildė savo karjeros planą, aiškinosi asmenines savybes, kas sekasi, kas nesiseka, sužinojo ko kiekvienas vengia. Svajojo apie...

Read More

Tiriamųjų darbų diena
  Birželio 9 diena mūsų mokykloje buvo skirta praktiniams-tiriamiesiems darbams. Džiugu, kad į šią, jau tradicija tapusią, praktinę veiklą įsitraukė 94 procentai 5-9 kl. mokinių. Savo tyrimams mokiniai rinkosi temas iš įvairių dalykinių sričių – tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų, menų, kalbų ir fizinio ugdymo. Penkiose sekcijose buvo pristatyti 95 tiriamieji darbai. Mokiniai, vadovaujami kalbininkų, tyrinėjo aktualias gimtosios kalbos problemas, gilinosi į anglų kalbos žodžių skirtumus, stereotipus, nagrinėjo karališkosios šeimos genealoginį medį, ieškojo panašumų ir skirtumų rusų ir lietuvių pasakose...

Read More

Lauko klasės diena
    Lauko klasės diena yra pasaulinis judėjimas. Tai diena, kai vaikai skatinami mokytis ir leisti laiką lauke, mokyklos kieme ar gamtoje. Gegužės mėnesį mūsų mokyklos mokiniai taip pat minėjo šią dieną. 5-8 kl. vaikai kartu su mokytoja I. Šafranauskiene anglų k. pamokose mokyklos teritorijoje ieškojo ir fotografavo objektus, prasidedančius angliškos abėcėlės raidėmis ir iš nuotraukų, naudodami befunky.com programėlę, kūrė koliažą „Outdoor Alphabet“, ugdė lingvistinę-leksinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. Vadovaujami mokytojos G. Armonavičienės 6a, 6b, 6c kl. mokiniai matematikos pamokoje...

Read More

Klasės valandėlė „Mano interesai. STEAM mokslų sritys“
  Balandžio 6 d. ir 12 d. vyko 7-os klasės mokinių profesinio orientavimo klasės valandėlė „Mano interesai. STEAM mokslų sritys“. Valandėlės metu mokiniai sužinojo, kodėl svarbu laiku atpažinti interesus. Atlikdami užduotis „Kas patinka“ ir „Ko negaliu pakęsti“ apmąstė savo interesus bei jų sąsajas su asmeninėmis savybėmis ir vertybėmis. Mokiniai, remdamiesi psichologo J. Hollando teorija, nustatė savo asmenybės tipą pagal interesus. Nusistatę tipą ir perskaitę aprašymus, įvertino, ar aprašymas atitinka jų asmenybes. Po to mokiniai pasikartojo, kas yra STEAM, kokios mokslo sritys...

Read More

Renginys „Robotai kine ir teatre“
  Balandžio 25 d. penktų klasių mokiniams vyko kultūros paso renginys „Robotai kine ir teatre“. Mokiniai, pasiskirstę grupėmis, programavo roboto judėjimą, pasirinkę priemones – jį konstravo. Vaikai dirbo susikaupę, bendradarbiavo tarpusavyje ir sukūrė mašinas – robotus. Išbandę robotų veikimą grupėje, tęsė kovas robotų ringe. Visi robotai patyrė nors po vieną pergalę, kitiems pasisekė ir keletą kartų. Renginio metu mokiniai mokėsi bendradarbiauti, tobulino IT įgūdžius, patyrė daug gerų emocijų.   5-ų klasių auklėtojos Rima, Laima ir Skirmantė   [gallery size="full" ids="16062,16063,16064"]

Read More

Pradinių klasių projektas „Vaikų Velykėlės 2022“
  Balandžio 11-15 d. pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai vykdė jau tradiciniu tapusį projektą „Vaikų Velykėlės“ bei dalyvavo labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ organizuojamame respublikiniame projekte „Vaikų Velykėlės 2022“. Mūsų projekto tikslas – plėsti pradinių klasių mokinių žinias apie Velykų ir Vaikų Velykėlių (Atvelykio) papročius, puoselėti senas lietuviškas tradicijas, ugdyti tautišką vaikų mąstyseną. Pradinio ugdymo mokytojos organizavo integruotas lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, muzikos, dailės ir technologijų pamokas, kurių metu prisiminė šv. Velykų ir Vaikų Velykėlių (Atvelykio)  tradicijas...

Read More

Viktorina ,,Muzikiada 2022“
  Balandžio 15 d. Biržų ,,Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje vyko rajoninė muzikos viktorina ,,Muzikiada 2022“. Joje dalyvavo Kaštonų, „Atžalyno“, „Aušros“ pagrindinių mokyklų, „Aušros“ pagrindinės mokyklos Papilio pagrindinio ugdymo skyriaus, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos komandos. Viktorina prasidėjo kūrybiškais, įdomiais komandų prisistatymais. Vieni šoko, kiti grojo perkusiniais instrumentais, treti dainavo. Komandos, naudodamos Quizizz,  QR kodus, kūno perkusiją, atliko muzikos klausymo, kūrybines  užduotis. Viktorinos pabaigoje visos komandos susijungė į žaibišką sambūrį, kurio priešakyje savo prisistatymo šokį šoko ir visus įtraukė mūsų mokyklos...

Read More

Netradicinė pamoka
    Paskutinę dieną prieš Velykų šventes Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje mokinių laukė smagios ir netradicinės anglų kalbos pamokos. Gavę dešimt užuominų anglų kalba apie mokyklos teritorijoje paslėptus margučius bei pasiskirstę į komandas, mokiniai išsiruošė į margučių „medžioklę“. Teko gerokai pasukti galvas, kol buvo surasti visi kiaušiniai. Visgi viena vieta liko paslaptimi visiems. Grįžę į klases, mokiniai dalijosi savo įspūdžiais, atliko įvairias praktines ir kūrybines užduotis apie šv. Velykas.   Anglų kalbos mokytoja M. Milžinienė   [gallery size="full" columns="4" ids="16037,16038,16039,16040"]

Read More