Apie ugdymo turinio atnaujinimą

 

Atnaujintas ugdymo turinys – kaip gali prisidėti tėvai

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą UTA