Aptarnaujantis personalas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos aptarnaujantis personalas  

Eil.Nr. Vardas pavardė Pareigos
1. Vitalija Rimeisienė Vyr. finansininkė
2. Regina Zibolienė Raštvedė
3. Monika Dambrauskienė Sekretorė – referentė, darbų saugos specialistė
4. Šarūnas Juozaitis Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
5. Eugenijus Kubilius Inžinierius – programuotojas
6. Alma Viduolienė Bibliotekos vedėja, POT vadovė
7. Andžiuvienė Virginija Valytoja
8. Ažiukaitienė Irina Valytoja
9. Daugvietienė Alė Naktinė auklė
10. Gerčienė Sigutė Valytoja
11. Karosienė Spuodra Valytoja
12. Kavaliūnas Rimantas Vairuotojas
13. Kavaliūnienė Danguolė Valytoja
14. Garjonis Vaidas Pagalbinis darbininkas
15. Kulbienė Julė Valytoja
16. Kutrienė Aldona Valytoja
17. Morkūnienė Rasa Rūbininkė
18. Kregždienė Violeta Budėtoja
19. Ratkevičienė Birutė Valytoja
20. Šaparnienė Rita Naktinė auklė
21. Šulcienė Kristina Budėtoja
22. Šimkūnienė Danutė Valytoja
23. Variakojis Jonas Kiemsargis
24. Zdanauskas Vidmantas Atsakingas už elektros ūkį
 ]]>