Klasių vadovai

 

 

Klasių vadovai 2022-2023 m. m.

1a B. Skaparienė
1b A. Svalbonienė
1c E. Karaliūnienė
2a M. Budriūnienė
2b D. Petrulienė
2c V. Kruopienė
3a E. Nemanienė
3b A. Ratkutė
3c R. Viederienė
4a A. Petrusevičienė
4b P. Buikienė
4c R. Briedienė
5a A. Kaminskaitė
5b R. Jablonskienė
5c R. Mitrochinienė
6a L. Kėželienė
6b R. Butkevičienė
6c S. Galvelytė
7a G. Armonavičienė
7b I. Šafranauskienė
7c M. Milžinienė
8a V. Jasilionienė
8b D. Šinkevičienė
8c R. Zemlickienė
10a V. Papirtienė