Savivalda

Mokyklos taryba

Mokinių Taryba

Tėvų Komitetas

Metodikos Taryba