Įsivertinimo grupė

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2019-20 m. m. darbo grupė:

  1. Danutė Laumienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui– grupės kuratorė;
  2. Lina Tamošiūnaitė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, grupės vadovė;
  3. Skirmantė Galvelytė, biologijos mokytoja metodininkė, chemijos vyresnioji mokytoja – narė;
  4. Ligita Štrėmienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja – narė;
  5. Eglė Karaliūnienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja – narė. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 2019–20120 m. m. (2019 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa