Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

 

 

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla modernizuoja gamtos ir technologinių mokslų ugdymo(si) aplinką pagal Švietimo aprūpinimo centro vykdomą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). 2019 m.  gauta fizikos, technologijų, chemijos ir dalis biologijos mokymo priemonių 5-8 klasėms už 6183.1 eurų. Įkurta  laboratorija 5-8 klasių mokiniams, gautos priemonės panaudojamos gamtos ir technologinių mokslų pamokose.

    Administracijos informacija

GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖS 5-8 KL.

 

Mokykla dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“

 


Gamtos ir technologinių mokslų projekto priemonių panaudojimas
fizikos pamokose

Mechanikos rinkinys buvo panaudotas VIII klasėje tiriant skridinių, sverto ir nuožulniosios plokštumos savybes, nagrinėjant tamprumą, trintį ir energijos tvermę, atlikti laboratoriniai darbai „Sverto pusiausvyros sąlygų tyrimas“ ir „Nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento nustatymas“.
Multimetrai naudojami kaip matavimo prietaisai atliekant laboratorinius darbus IX klasėje.
Geometrinės optikos rinkinys naudojamas VII klasėje spindulių eigai kokybiškai stebėti.
Elektroninės priemonės bus panaudojamos VII klasės kurse mokantis elektrą.

Fizikos mokytojas metodininkas G. Girdžius


 

1-4 klasių dalyvavimas ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 


,,Gamtos ir technologinių mokslų aprūpinimas priemonėmis“ projekto priemones naudoju biologijos ir chemijos pamokose: biologijos pamokose naudojame mikroskopus.

Su aštuntokais susipažįstame su laboratorine įranga.

9 klasėje naudojamos priemonės ,,Vandens tyrimas“, projektinei dienai – ,,Mano tyrinėjimai“.

Biologijos ir chemijos mokytoja S. Galvelytė

 


 

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ priemonių panaudojimas

Gamtos ir žmogaus pamokose 5-6 klasėse, biologijos pamokose 7,8,10 klasėse atliekant laboratorinius darbus panaudojami dujų jutikliai, stovai, termometrai, petri lėkštutės, agar agaras, laboratoriniai indai.

Biologijos mokytoja Rima Butkevičienė