Nuotolinis mokymas(is)

 

Skaitmeninių technologijų administratoriai (IKT koordinatoriai):

Eglė Kulbienė, el.paštas ekulbiene@gmail.com, tel. 8 656 64544 Skambinkite

Lina Tamošiūnaitė, el.paštas Lina@tamos.lt, tel. 8 699 94870 Skambinkite