Mokiniams

 


Mokiniams  atmintinė ,,Kaip tu gali padėti sau“

 


 

 

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

1 priedas

 


 

 

Pasiruošimas nuotoliniam mokymui(si) ir sėkmingas dalyvavimas mokymo(si) veiklose