Nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis

 

 

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2019-2020 m.m. nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis karantino metu