Projektas ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas”

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektui ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“ vykdyti 2022 metais Savivaldybei skirta 9 636,12 Eur tikslinių lėšų. Jos paskirtos Savivaldybės ugdymo įstaigoms, kuriose nuo šių mokslo metų pradžios įdarbinti karjeros specialistai – ,,Aušros“ pagrindinei mokyklai, ,,Saulės“ gimnazijai ir Švietimo pagalbos tarnybai.

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.