Pagalba mokiniui

 

KĄ TURI ŽINOTI NUKENTĖJĘS ASMUO?

BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, JO TĖVAMS, MOKYTOJAMS SPECIALISTAI

PROFESINIO ORIENTAVIMO TAŠKAS

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS