Susitikimas su Kauno Panemunės pradinės mokyklos vadovais ir mokytojais

 

Spalio 30 dieną Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorės iniciatyva ,,Aušros“ mokykloje lankėsi vadovų, mokytojų, pagalbos specialistų grupė. Mokyklos direktorė dr. V. Rupainienė pristatė vizito tikslą – sužinoti, kaip sekasi įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, integruoti STEAM dalykus, kokie inovatyvūs metodai taikomi ugdymo procese, kuo gyvena mokykla.
Mokyklos direktorė S. Venckūnienė svečiams prie kavos pristatė mokyklos bendruomenės strategines veiklos kryptis, akcentavo svarbiausius tikslus ir uždavinius. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui D. Laumienė, V. Slavinskienė, V. Švykienė atsakė į mokytojų klausimus apie NŠA tyrimo diegiant atnaujintą ugdymo turinį veiklas mokykloje, apie STEAM, mokinių pažangos ir pasiekimų stebėseną bei vertinimą.
Svečiams pristatytos atnaujintos mokyklos edukacinės ir mokinių poilsio erdvės, sporto salė, valgykla, laboratorijos, pradinių klasių kabinetai.
Svarbiausia susitikimo dalis – pradinių klasių mokytoja metodininkė M. Budriūnienė dalijosi patirtimi apie pasiruošimą įgyvendinti atnaujinto ugdymo turinio programas: ugdymo turinio planavimą, demonstravo pamokų planus, įvairias pateiktis, kaip buvo organizuojamos pamokos su tiriamaisiais darbais bei STEAM elementais. Akcentavo ,,Atvirkščios pamokos“ bei mąstymo mokyklos metodų taikymą pamokose, pateikė praktinių šių metodų taikymo pavyzdžių. Po patirties pristatymo vyko individualūs pokalbiai su mokytoja, direktoriaus pavaduotojas ugdymui dr. G. Čapkauskas, IB PYP koordinatorius mokykloje, aktyviai domėjosi mokytojos patirtimi.
Atsisveikindama direktorė dr. V. Rupainienė dėkojo už priėmimą, už atvirą pasidalijimą patirtimi, kvietė apsilankyti jų mokykloje. Manome, kad šios mokyklos bendruomenės patirtis mums bus naudinga, įdomi ir tikslinga: tai šiuolaikiškai įrengta mokykla, organizuoja formalųjį ugdymą ir neformalųjį mokinių švietimą taikydama visuminio ugdymo principus ir įgyvendindama tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programos (IB PYP) reikalavimus.
Linkėdami sėkmės išlydėjome svečius į Estiją, Tartu, kur jie aplankys TB programą įgyvendinančią mokyklą ir mokslo centrą AHHAA.

Mokyklos administracija