Korupcijos prevencija

 

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio,
tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite adresu:

Vytauto 47, Biržai, LT  – 41148
neanonimiškai – skambinti:
telef.: 8 (450) 36715 

arba rašyti:
el. paštu birzai.ausra@gmail.com
arba direktores@birzuausra.lt

Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus

Pranešimo apie pažeidimą forma (doc)

Nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b146ff50ed8a11e89d4ad92e8434e309

Nuoroda Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af

Komisija:

Danutė Laumienė (komisijos pirmininkė, atsakinga už korupcijos prevencija)

Eglė Karaliūnienė

Rima Mitrochinienė


 

 

 1. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės
 2. Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje (skaidrės)
 3. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programa
 4. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2021-2023 metų korupcijos prevencinės programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita
 5. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje
 6. Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo
 7. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politika
 8. Kovos su korupcija programos ir jų vykdymas
 9. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijos
 10. Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymas ( įsigalioja nuo 2022 01-01).
 11. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje 2021-22m.
 12. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje 2019 m.
 13. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje 2018 m.
 14. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programa
 15. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2015 – 2017 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita
 16. Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos 2015 – 2017 metų korupcijos prevencinės programos įgyvendinimo planas
 17. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje 2017 m.