Dalyvavimas Biržų švietimo pagalbos tarnybos mobilumo projekte

 

Spalio 23-27 d. Biržų rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Asta Petrusevičienė, Muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Vasiliūnienė ir Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Gražina Braknienė dalyvavo Biržų švietimo pagalbos tarnybos mobilumo projekte 2023-1-LT01-KA122-ADU-000136089 – ,,Streso valdymas ir perdegimo prevencija“, kuris vyko Tenerifėje (Ispanija). Projekto tema ,,Mindfulness“. Projekto užsiėmimų metu siekta šių mobilumo tikslų: išmokti valdyti stresą ir puoselėti savo gerovę, kad darbo vietoje gebėtume išlaikyti teigiamą ir palankią atmosferą; atblokuoti kasdien naudojamus mąstymo modelius (dailės terapijos pagalba), ugdyti dalyvių išradingumą, išmokti tai perduoti kitiems; padėti dalyviams per praktinį patyrimą atrasti vidinių resursų atgauti sveiką emocinės savijautos balansą, rasti vidinio įkvėpimo ir emocinio pastiprinimo.

Projektas finansuojamas Europos sąjungos lėšomis.

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Asta Petrusevičienė