Darbo laikas - Švietimo būklė - Viešieji pirkimai - Istorija

Apie mokyklą

Mokyklos taryba - Mokinių Taryba - Tėvų Komitetas - Metodikos Taryba

Savivalda

Visi mokyklos pedagogai prisiima atsakomybę vykdyti savo įsipareigojimus ir ruošiasi ugdymo procese taikyti atnaujintas BP (atnaujinimas)

Ką reikia žinoti?

Mėnesio veiklos planas
Vasario mėnesio veiklos planas
Skaityti daugiau


Latest from the shop

[newproduct show=”4″ catshow=”yes”]

 


Naujienos | 28 lapkričio, 2023
Antrokai žaidžia futbolą

  Antrų klasių mokiniai jau antrus metus dalyvauja respublikiniame projekte „Pradinukų lyga – iššūkių mėnuo“, kurį rengia MAFA. Projekto tikslas - populiarinti futbolo žaidimą Lietuvos mokyklose, sudominti sporto mokyklų nelankančius

Naujienos | 27 lapkričio, 2023
Protmūšis „Kas slepiasi 2022 me­tų kny­gų vai­kams pen­ke­tu­ke?“

  Akcija ,,Me­tų kny­gos rin­ki­mai“ vyks­ta kas­met nuo 2005 m. ir jau ta­po svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Jau ke­le­ri me­tai iš ei­lės ,,Metų knygos rinkimuose“ vaikų ir paauglių kategorijose dalyvavusias

Naujienos, STEAM renginiai 2023 | 24 lapkričio, 2023
Karjeros užsiėmimas aštuntokams „Mano vertybių skalė. STEAM profesijų vertybės“

  Lapkričio 7, 15, 17 dienomis 8-ų klasių mokiniams vyko karjeros ugdymui užsiėmimas „Mano vertybių skalė. STEAM profesijų vertybės“. Užsiėmimo metu mokiniai, patikėję pasaka ir įsivaizdavę, kad sugavo auksinę žuvelę,

Uncategorized | 24 lapkričio, 2023
Edukacinis užsiėmimas Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio viešojoje bibliotekoje

  Lapkričio 21d. 3b klasės mokiniai lankėsi Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio viešojoje bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, kur dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Pasakų mitologinės būtybės“. Edukaciją vedė nuostabiosios vaikų skyriaus bibliotekininkės

Naujienos | 24 lapkričio, 2023
Pasiekimai ,,Kings“ olimpiadoje

  „Kings“ olimpiada – tai didžiulė, tarptautinė bendruomenė. ,,Kings“ olimpiados jungia daugiau nei 300 000 ,,žiniukų“ iš Lietuvos, Estijos, Lenkijos bei Gruzijos! Komanda siekia puoselėti visuomenės švietimo idėją bei kurti

Naujienos | 23 lapkričio, 2023
Knygelių namai

  Kur ir kaip gyvena knygelės? Ką bibliotekininkės veikia visą dieną? Kaip tapti skaitytoju ir išsirinkti knygelę? Nuo šiol atsakyti į šiuos klausimus gebės ir 1c klasės mokiniai. Lapkričio 16

Naujienos | 22 lapkričio, 2023
Sėkmė respublikinėje olimpiadoje lydėjo aštuntoką

  Šių mokslo metų rugsėjo mėnesį vyko 15-oji respublikinė gamtos mokslų olimpiada. Joje dalyvavo ir būrelis mūsų mokyklos 5–8 klasių mokinių. Aukščiausių rezultatų pavyko pasiekti aštuntokui Modestui Šimėnui. Jis buvo

Naujienos | 21 lapkričio, 2023
,,Aušros“ mokiniai dalyvauja kalėdinėje iniciatyvoje

  Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos technologijų būrelio 5–7 kl. mokiniai, vadovaujami mokytojos R.Jablonskienės, savo darbais kasmet prisideda prie Vilniaus Prezidentūros eglės puošimo Kalėdų proga. Šią akciją-iniciatyvą inicijuoja pirmoji ponia Diana

Naujienos | 21 lapkričio, 2023
Tarptautinė tolerancijos diena „Aušroje“

  Lapkričio 16 d. minima Tarptautinė tolerancijos diena. Tolerancija – tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei

Naujienos | 18 lapkričio, 2023
Protmūšis „Svečiuose pas Astridą Lindgren“

  Lapkričio 16 dieną 6-ų klasių mokiniai dalyvavo mokyklos bibliotekos organizuotame protmūšyje „Svečiuose pas Astridą Lindgren“. Sveikiname komandas, nugalėjusias protmūšyje: I-ąją vietą laimėjo 6a kl. komanda, II-ąją vietą 6c kl.

Naujienos | 17 lapkričio, 2023
Istorijos pamoka muziejuje

  Ką žmonės visą dieną veikia muziejuje? Kiek archeologinių radinių turi Biržų krašto muziejus „Sėla"? Kiek reikia laiko vienam archeologiniam radiniui restauruoti? Atsakymų į šiuos klausimams lapkričio 8 ir 16


Pažangos programa - Tūkstantmečio mokyklos


Tūkstantmečio mokyklos programos - nuoroda

Projektas-Karjeros specialistų tinklo vystymas

Karjeros specialistų tinklo vystymas - nuoroda

Programa „Renkuosi mokyti!

Renkuosi mokyti!“ - nuoroda

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Projekto svetainė „Vedlys“ - nuoroda

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID-19 PREVENCIJOS

COVID-19 LIGOS VALDYMAS - nuoroda

NŠA INFORMACIJA


NŠA informacijos nuoroda

Informatika pradiniame ugdyme

Informatika pradiniame ugdyme - nuoroda

„ERASMUS+“ PROGRAMA

„ERASMUS+“ PROGRAMA - nuoroda

Mokykla dalyvauja, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. Projekto (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) vadovėlių pirkimo sąlygos

Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas - nuoroda

Pilietiškumo mokykla

Pilietiškumo mokykla - nuoroda