Atostogos

 

 

Ugdymo organizavimas ir atostogų trukmė 1-10 klasėse(2020-2021m.m.)