Atostogos

 

 

Ugdymo organizavimas ir atostogų trukmė 1-10 klasėse (2022-2023 m.m.)