Ugdymo planas

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas

Įsakymas dėl 2021 m. rugpjūčio 31 d. Įsakymo nr. V-132 „dėl Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planų patvirtinimo” pakeitimo

 


Išrašas iš Biržų „Aušros“ pagrindinės  mokyklos 2022-2023 m.m. Ugdymo plano

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

 

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;

mokslo metų ir ugdymo proceso pabaiga – 1-4 kl. mokiniams 2023 m. birželio 8 d., 5-10 kl. mokiniams 2023 m. birželio 22 d.

ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos;

Skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
Vasaros atostogos 1-4 kl. mokiniams

2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.

5-10 kl. mokiniams

2023 m. birželio 23 iki rugpjūčio 31 d.

 

Mokyklos tarybos 2017-08-28 protokoliniu nutarimu Nr. MT-3 ugdymo procesas, įgyven­dinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, skirstomas trimestrais. Mokykla vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 10 punktu nustato trimestrų trukmę:

2022-2023 m. m.:

  • 1-asis 2022-09-01 –2022-11-30;
  • 2-asis 2022-12-01 – 2023-03-15;
  • 3-asis 2023-03-16 –2023-06-08 (1-4 kl.)/ 2023-06-22 (5-10 kl.).