Ugdymo planas

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas

Įsakymas dėl 2021 m. rugpjūčio 31 d. Įsakymo nr. V-132 „dėl Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planų patvirtinimo” pakeitimo

 


Išrašas iš Biržų „Aušros“ pagrindinės  mokyklos 2022-2023 m.m. Ugdymo plano

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

 

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;

mokslo metų ir ugdymo proceso pabaiga – 1-4 kl. mokiniams 2023 m. birželio 8 d., 5-10 kl. mokiniams 2023 m. birželio 22 d.

ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos;

Skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
Vasaros atostogos 1-4 kl. mokiniams

2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.

5-10 kl. mokiniams

2023 m. birželio 23 iki rugpjūčio 31 d.

 

Mokyklos tarybos 2017-08-28 protokoliniu nutarimu Nr. MT-3 ugdymo procesas, įgyven­dinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, skirstomas trimestrais. Mokykla vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 10 punktu nustato trimestrų trukmę:

2022-2023 m. m.:

  • 1-asis 2022-09-01 –2022-11-30;
  • 2-asis 2022-12-01 – 2023-03-15;
  • 3-asis 2023-03-16 –2023-06-08 (1-4 kl.)/ 2023-06-22 (5-10 kl.).