Metodikos taryba

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2019-2020 m.m. metodikos tarybos sudėtis:

Direktorė S. Venckūnienė
Dir. pavaduotoja ugdymui D. Laumienė
Dir. pavaduotoja ugdymui V. Slavinskienė
Dir. pavaduotoja ugdymui V. Vaitaitytė

E. Kulbienė – metodikos tarybos pirmininkė
R. Jablonskienė – socialinio ugdymo, technologijų ir kūno kultūros metodikos grupės pirmininkė (METSTK)
G. Armonavičienė – gamtamokslinio ugdymo ir tiksliųjų mokslų metodikos grupės pirmininkė (METG)
A. Stakionienė – lietuvių kalbos, dorinio ir meninio ugdymo metodikos grupės pirmininkė (METLDM)
L. Štrėmienė – užsienio kalbų metodikos grupės pirmininkė (METU)
G. Trečiokienė – pradinių klasių metodikos grupės pirmininkė (METP)
G. Skiauterienė – klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų metodikos grupė (METK)
A. Viduolienė – bibliotekos vedėja