Įtraukusis ugdymas

 

Kaip mokyklose įgyvendinamas įtraukusis ugdymas

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų planas

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos

Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais

Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas. 

VAIKAMS APIE NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJĄ – galite atsispausdinti, kalbėtis, susipažinti

Knygų sąrašas autizmo tematika –>

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai