Protmūšis „Ką žinai apie 2022 metų vaikų knygų penketuką?“
  Paskutinę rudens dieną, lapkričio 30-tą, trys Biržų „Aušros pagrindinės mokyklos“ 3–4 kl. komandos dalyvavo Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vykusiame tarpmokykliniame literatūriniame protmūšyje „Ką žinai apie 2022 metų vaikų knygų penketuką?“ Protmūšyje dalyvavo 7 mokyklų komandos. Mūsų mokyklos 3 b kl. komanda laimėjo II vietą, o 3 c kl. komanda laimėjo III vietą. Dėkojame už dalyvavimą protmūšyje 3b klasės komandos nariams: Mantvilei Visockaitei, Jonui Pačešiūnui, Kasparui Venckui, Viltei Stukaitei, Oriui Suškins, Akvilinai Juškaitei, bei 3c klasės komandai:...

Read More

Projektas ,,Sveikai valgau, daugiau judu – kietas esu“
  Lapkričio 20–24 dienomis 1–4 kl. ir 5b mokiniams buvo vykdomas projektas ,,Sveikai valgau, daugiau judu – kietas esu“. Šio projekto tikslas – mokyti(-is) sveikai gyventi, ugdyti(-is) sveikos gyvensenos įgūdžius ir poreikį turiningiau, įdomiau praleisti laisvalaikį, stiprinti mokinių sveikatą bei atsakomybę už ją. Sporto salėje 1–4 klasių mokiniams vyko netradicinės fizinio ugdymo pamokos. Moksleiviai turėjo sudėlioti sveiko maisto piramidę, išspręsti kryžiažodžius apie sveikus produktus, kortelėse atrasti sveikus ir nesveikus produktus, atlikti įvairias judriąsias užduotis. 5b klasės mokiniams vyko sveikatos pamoka,...

Read More

Antrokų pažintis su Biržų istorija
  2b klasės mokiniai lankėsi Biržų tvirtovės arsenale. Čia jie leidosi į virtualią kelionę, kurioje iš paukščio skrydžio apžvelgė Biržus, stabtelėjo ties įdomiais istorijos objektais – Biržų pilimi, Širvėnos ežeru, „užėjo“ į muziejų „Sėla“ ir susipažino su įdomiausiais eksponatais. Antrokus sudomino pasakojimas apie tai, kas ir kada įkūrė Biržus, jie sužinojo, kokia Biržų herbo kilmė. Vaikai išgirdo legendą, kurią saugo tvirtovės sienos. Gidė, atsakinėdama į smalsių antrokų klausimus, padėjo jiems rasti kelią painiuose Biržų krašto istorijos labirintuose. 2b klasės mokytoja...

Read More

Lankėmės Lėlių muziejuje
  1 a klasės mokiniai lankėsi Pačeriaukštėje, Sigutės Kiaulėnienės šeimos muziejuje. Moteris pasakojo, kad apie 1998 m. pradėjo rinkti lėles, o 2008 m. oficialiai atidarytas lėlių muziejus. Visos šios lėlės nenaujos, jos kadaise turėjo savas šeimininkes, kurios su jomis žaidė, ir jei galėtų, kiekviena papasakotų savas istorijas. Dabar Pačeriaukštėje įsikūrusiame muziejuje gyvena apie tūkstantį lėlių, kurios eksponuojamos tarp sukauptų buities rakandų. Anot S.Kiaulėnienės, muziejuje apsilankę žmonės prisimena savąją vaikystę, kažkada mylėtas lėles bei senelių, tėvelių buitį palengvinusius daiktus, kurie su...

Read More

Antrokai žaidžia futbolą
  Antrų klasių mokiniai jau antrus metus dalyvauja respublikiniame projekte „Pradinukų lyga – iššūkių mėnuo“, kurį rengia MAFA. Projekto tikslas - populiarinti futbolo žaidimą Lietuvos mokyklose, sudominti sporto mokyklų nelankančius vaikus, sportu ir sveika gyvensena. Vaikai stebi vaizdo pamokėles ir mokosi kartu su treneriais daryti futbolo pratimus. Kiekvieną savaitę mokiniai „Pradinukų lyga – iššūkio mėnuo“ knygutėse atlieka nurodytas užduotis ir už jų įvykdymą renka individualius taškus.   Baigiantis trečiajai projekto savaitei suorganizavome draugiškas visų antrokų futbolo varžybas, kurias vedė futbolo...

Read More

Protmūšis „Kas slepiasi 2022 me­tų kny­gų vai­kams pen­ke­tu­ke?“
  Akcija ,,Me­tų kny­gos rin­ki­mai“ vyks­ta kas­met nuo 2005 m. ir jau ta­po svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Jau ke­le­ri me­tai iš ei­lės ,,Metų knygos rinkimuose“ vaikų ir paauglių kategorijose dalyvavusias knygas sa­vo jau­nie­siems skai­ty­to­jams pristato ir Bir­žų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bib­lio­te­ki­nin­kės. Nuo balandžio iki spalio mė­ne­sio mokyklos bib­lio­te­ki­nin­kės kvie­tė į 2022 metų vai­kų, paauglių knygų rinkimuose dalyvavusių kūrinių pen­ke­tu­ko pri­sta­ty­mus. Jos su­pa­žin­di­no su kny­gomis, jų au­to­riais, dai­li­nin­kais. Mokiniai klau­sė­si skai­to­mų kū­ri­nių iš­trau­kų ir at­lik­o kū­ry­bi­nes už­duo­tis. Lapkričio 22 dieną mokyklos...

Read More

Karjeros užsiėmimas aštuntokams „Mano vertybių skalė. STEAM profesijų vertybės“
  Lapkričio 7, 15, 17 dienomis 8-ų klasių mokiniams vyko karjeros ugdymui užsiėmimas „Mano vertybių skalė. STEAM profesijų vertybės“. Užsiėmimo metu mokiniai, patikėję pasaka ir įsivaizdavę, kad sugavo auksinę žuvelę, kuri prašė – „Paleisk mane, ir aš išpildysiu tris tavo norus“, vertindami savo vertybes, užrašė savo norus. Tobulindami gebėjimus save pažinti ir įvardinti svarbiausias gyvenimo vertybes, mokiniai sudarė savo vertybių skalę ir keturias pagrindines vertybes aprašė lentelėje. Išsigryninti savo vertybes jiems padėjo testo „Vertybės“ atlikimas. Užsiėmimo pabaigoje mokiniai pasikartojo, kas...

Read More

Pasiekimai ,,Kings“ olimpiadoje
  „Kings“ olimpiada – tai didžiulė, tarptautinė bendruomenė. ,,Kings“ olimpiados jungia daugiau nei 300 000 ,,žiniukų“ iš Lietuvos, Estijos, Lenkijos bei Gruzijos! Komanda siekia puoselėti visuomenės švietimo idėją bei kurti naują, novatorišką ir unikalią jos viziją, pagrįstą nuolatine perspektyva tobulėti ir augti kiekvienam norinčiam! ,,Kings“ tikslas – sukuriant galimybę mokiniams dalyvauti akademinėse olimpiadose, skatinti 2–12 klasių moksleivių susidomėjimą matematikos ir anglų kalbos mokomaisiais dalykais." Kiekvienais metais mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja matematikos, pasaulio pažinimo, anglų kalbos, lietuvių kalbos Kings olimpiadoje. Pirmiausia...

Read More

Knygelių namai
  Kur ir kaip gyvena knygelės? Ką bibliotekininkės veikia visą dieną? Kaip tapti skaitytoju ir išsirinkti knygelę? Nuo šiol atsakyti į šiuos klausimus gebės ir 1c klasės mokiniai. Lapkričio 16 d. jie lankėsi Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Knygelių namai“. Žaviosios bibliotekininkės Aušrelė ir Dalia vaidindamos labai sudomino vaikus. Jos papasakojo, kad lentynose gyvena skirtingos knygos: pasakos, eilėraštukai, knygelės apie gamtą ar gyvūnėlius ir enciklopedijos, kurios padeda išmokti kažką naujo. Bibliotekininkės...

Read More

Sėkmė respublikinėje olimpiadoje lydėjo aštuntoką
  Šių mokslo metų rugsėjo mėnesį vyko 15-oji respublikinė gamtos mokslų olimpiada. Joje dalyvavo ir būrelis mūsų mokyklos 5–8 klasių mokinių. Aukščiausių rezultatų pavyko pasiekti aštuntokui Modestui Šimėnui. Jis buvo apdovanotas švietimo, mokslo ir sporto ministro Gintauto Jakšto pagyrimo raštu už gerą užduočių atlikimą respublikinėje gamtos mokslų olimpiadoje. Džiaugiamės Modesto pasiekimais ir linkime sėkmės kitose olimpiadose.   Biologijos ir chemijos mokytoja S. Galvelytė   [gallery size="full" columns="1" ids="19524"]  

Read More