VIP

Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos 2017-2018 mokslo metų VIP analizė

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2016-2017 m. m. VIP analizė

Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos 2015-2016 m. m. VIP analizė

Vaiko individualios pažangos (VIP) sistema mokykloje

Lūkesčių lapas (pradinis) 2015– 2016 m. m. lūkesčiai ir jų įgyvendinimas

Lūkesčių lapas (5-10kl.) 2015– 2016 m. m. lūkesčiai ir jų įgyvendinimas