Tiriamųjų darbų diena
  Birželio 9 diena mūsų mokykloje buvo skirta praktiniams-tiriamiesiems darbams. Džiugu, kad į šią, jau tradicija tapusią, praktinę veiklą įsitraukė 94 procentai 5-9 kl. mokinių. Savo tyrimams mokiniai rinkosi temas iš įvairių dalykinių sričių – tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų, menų, kalbų ir fizinio ugdymo. Penkiose sekcijose buvo pristatyti 95 tiriamieji darbai. Mokiniai, vadovaujami kalbininkų, tyrinėjo aktualias gimtosios kalbos problemas, gilinosi į anglų kalbos žodžių skirtumus, stereotipus, nagrinėjo karališkosios šeimos genealoginį medį, ieškojo panašumų ir skirtumų rusų ir lietuvių pasakose...

Read More

Lauko klasės diena
    Lauko klasės diena yra pasaulinis judėjimas. Tai diena, kai vaikai skatinami mokytis ir leisti laiką lauke, mokyklos kieme ar gamtoje. Gegužės mėnesį mūsų mokyklos mokiniai taip pat minėjo šią dieną. 5-8 kl. vaikai kartu su mokytoja I. Šafranauskiene anglų k. pamokose mokyklos teritorijoje ieškojo ir fotografavo objektus, prasidedančius angliškos abėcėlės raidėmis ir iš nuotraukų, naudodami befunky.com programėlę, kūrė koliažą „Outdoor Alphabet“, ugdė lingvistinę-leksinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. Vadovaujami mokytojos G. Armonavičienės 6a, 6b, 6c kl. mokiniai matematikos pamokoje...

Read More

Klasės valandėlė „Mano interesai. STEAM mokslų sritys“
  Balandžio 6 d. ir 12 d. vyko 7-os klasės mokinių profesinio orientavimo klasės valandėlė „Mano interesai. STEAM mokslų sritys“. Valandėlės metu mokiniai sužinojo, kodėl svarbu laiku atpažinti interesus. Atlikdami užduotis „Kas patinka“ ir „Ko negaliu pakęsti“ apmąstė savo interesus bei jų sąsajas su asmeninėmis savybėmis ir vertybėmis. Mokiniai, remdamiesi psichologo J. Hollando teorija, nustatė savo asmenybės tipą pagal interesus. Nusistatę tipą ir perskaitę aprašymus, įvertino, ar aprašymas atitinka jų asmenybes. Po to mokiniai pasikartojo, kas yra STEAM, kokios mokslo sritys...

Read More

Renginys „Robotai kine ir teatre“
  Balandžio 25 d. penktų klasių mokiniams vyko kultūros paso renginys „Robotai kine ir teatre“. Mokiniai, pasiskirstę grupėmis, programavo roboto judėjimą, pasirinkę priemones – jį konstravo. Vaikai dirbo susikaupę, bendradarbiavo tarpusavyje ir sukūrė mašinas – robotus. Išbandę robotų veikimą grupėje, tęsė kovas robotų ringe. Visi robotai patyrė nors po vieną pergalę, kitiems pasisekė ir keletą kartų. Renginio metu mokiniai mokėsi bendradarbiauti, tobulino IT įgūdžius, patyrė daug gerų emocijų.   5-ų klasių auklėtojos Rima, Laima ir Skirmantė   [gallery size="full" ids="16062,16063,16064"]

Read More

Pradinių klasių projektas „Vaikų Velykėlės 2022“
  Balandžio 11-15 d. pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai vykdė jau tradiciniu tapusį projektą „Vaikų Velykėlės“ bei dalyvavo labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ organizuojamame respublikiniame projekte „Vaikų Velykėlės 2022“. Mūsų projekto tikslas – plėsti pradinių klasių mokinių žinias apie Velykų ir Vaikų Velykėlių (Atvelykio) papročius, puoselėti senas lietuviškas tradicijas, ugdyti tautišką vaikų mąstyseną. Pradinio ugdymo mokytojos organizavo integruotas lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, muzikos, dailės ir technologijų pamokas, kurių metu prisiminė šv. Velykų ir Vaikų Velykėlių (Atvelykio)  tradicijas...

Read More

Viktorina ,,Muzikiada 2022“
  Balandžio 15 d. Biržų ,,Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje vyko rajoninė muzikos viktorina ,,Muzikiada 2022“. Joje dalyvavo Kaštonų, „Atžalyno“, „Aušros“ pagrindinių mokyklų, „Aušros“ pagrindinės mokyklos Papilio pagrindinio ugdymo skyriaus, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos komandos. Viktorina prasidėjo kūrybiškais, įdomiais komandų prisistatymais. Vieni šoko, kiti grojo perkusiniais instrumentais, treti dainavo. Komandos, naudodamos Quizizz,  QR kodus, kūno perkusiją, atliko muzikos klausymo, kūrybines  užduotis. Viktorinos pabaigoje visos komandos susijungė į žaibišką sambūrį, kurio priešakyje savo prisistatymo šokį šoko ir visus įtraukė mūsų mokyklos...

Read More

Netradicinė pamoka
    Paskutinę dieną prieš Velykų šventes Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje mokinių laukė smagios ir netradicinės anglų kalbos pamokos. Gavę dešimt užuominų anglų kalba apie mokyklos teritorijoje paslėptus margučius bei pasiskirstę į komandas, mokiniai išsiruošė į margučių „medžioklę“. Teko gerokai pasukti galvas, kol buvo surasti visi kiaušiniai. Visgi viena vieta liko paslaptimi visiems. Grįžę į klases, mokiniai dalijosi savo įspūdžiais, atliko įvairias praktines ir kūrybines užduotis apie šv. Velykas.   Anglų kalbos mokytoja M. Milžinienė   [gallery size="full" columns="4" ids="16037,16038,16039,16040"]

Read More

Edukacinis renginys „Pavasaris kviečia kalbėti(s)“
  Kiekvieną pavasarį šauniausi respublikos 3-4 klasių mokiniai dalyvauja edukaciniame renginyje „Pavasaris kviečia kalbėti(s)“, kurį organizuoja „Aušros“ pagr. mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Virginija Kruopienė, Asta Petrusevičienė ir Biržų švietimo pagalbos tarnyba. Renginys, vykęs dešimtą kartą, sukvietė mokinius iš Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos, Mažeikių rajono Veikšnių gimnazijos, Sedos V. Mačernio gimnazijos, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos, Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos ir „Aušros“ pagrindinės mokyklos. Ši edukacinė programa buvo  skirta bendrųjų kompetencijų (asmeninei, mokėjimo mokytis) ugdymui. Skatinome...

Read More