Pradinių klasių projektas „Vaikų Velykėlės 2021“
  „Rid rid rid margi margučiai, O čia čia maži vaikučiai – Jei margučiai neriedės, Ir vaikučiai nedidės“   Kovo 22 d. – balandžio 2 d., dalyvaudami virtualiame labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ organizuotame projekte „Vaikų Velykėlės 2021“, pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos vykdė jau tradiciniu tapusį projektą „Vaikų Velykėlės“. Mūsų projekto tikslas – puoselėjant senas lietuviškas tradicijas plėtoti pradinių klasių mokinių žinias apie Velykų ir Atvelykio papročius, ugdyti tautišką vaikų mąstyseną, padėti suvokti Velykų prasmę. Jau antrus...

Read More

„Skaitmeninių mokyklų apdovanojimo“ projektas
  Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla – viena iš Europos mokyklų, dalyvaujanti „Skaitmeninių mokyklų apdovanojimo“ projekte. Tai verslo remiama Europos švietimo iniciatyva, kuria siekiama padėti mokykloms integruoti skaitmenines technologijas į mokymo programas ir pripažinti jų gerąją patirtį. Šio projekto tikslas – tobulinti mokytojų ir mokinių skaitmeninio raštingumo kompetencijas ugdymo(si) procese, rinkti įrodymus, dalytis gerąja patirtimi. Pirmame projekto etape mokytojai ir mokiniai atliko skaitmeninės kompetencijos įsivertinimą SELFIE įrankiu. SELFIE – tai internetinė savianalizei skirta priemonė mokykloms, kurią parengė Europos Komisija, bendradarbiaudama su...

Read More

Projektas, skirtas Sniego dienai
  Atėjusi žiema leidžia grožėtis nuostabiais vaizdais lauke, pasidžiaugti įvairiomis pramogomis gryname ore, daugiau laiko praleisti su šeima ant kalniuko ar tiesiog pasivaikščioti. Mokyklos sveikatą stiprinančios grupės narės sugalvojo vykdyti projektą, skirtą sniego dienai. Penktų klasių mokiniai sausio 12-15 dienomis dalyvavo projekte. Moksleiviams buvo pasiūlyta kūrybinė užduotis, kurios metu vieni lipdė sniego senius besmegenius ir tvirtoves, kiti  piešė piešinius ant sniego, treti, eidami pasivaikščioti, ieškojo gražių vaizdų gamtoje. Visas atliktas kūrybines užduotis nufotografavo ir siuntė projekto vykdytojai L. Kėželienei. Po...

Read More

„Lyderio vaidmuo komandoje“
  Mokykloje tęsiamos Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos rėmimo programos projekto „Įgūdžių laboratorija“ veiklos. Lapkričio 19 d. mokyklos savivaldos nariai dalyvavo mokymuose „Lyderio vaidmuo komandoje“. Mokymus vedė Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centro savanorė Benita Lapinskaitė. Nuotolinio susitikimo metu lektorė kvietė trumpai prisistatyti, supažindino su LMS veikla Lietuvoje. Sužinojome, kad kasmet renkamas naujas Lietuvos moksleivių prezidentas, veikia komisijos, kurios bendradarbiauja, padeda siekti bendrų tikslų, organizuoti veiklas, kurių metu girdimas mokinių balsas. Po LMS...

Read More

Projektas ,,Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymas mokinių individualiai pažangai“
  Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0079 ,,Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymas mokinių individualiai pažangai“ PROJEKTĄ FINANSUOJA Europos socialinio fondo agentūra. PROJEKTO VYKDYTOJAS: Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla PROJEKTO PARTNERIAI: • Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla; • Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija; • Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokykla; • Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija. PROJEKTO TIKSLAS Visose besitobulinančiose projekto mokyklose įdiegti inovatyvią nuoseklaus ir sistemingo individualios mokinių pažangos stebėjimo...

Read More

Minime DYSLEXIA savaitę
  Lietuvos aklųjų biblioteka ir „Dyslexia centras“ spalio 5–11 dienomis kvietė atsakingas švietimo institucijas, tėvus ir vaikus palaikyti pasaulinę iniciatyvą „Go Red for Dyslexia“ ir atkreipti dėmesį į tūkstančius Lietuvos vaikų, turinčių skaitymo sutrikimą. Anot asociacijos „Dyslexia International“, pasaulyje disleksiją (skaitymo ir rašymo sutrikimą) turi iki 10 proc. žmonių. Disleksija lydi visą gyvenimą, todėl svarbu padėti žmogui išmokit su ja gyventi dar vaikystėje. DYSLEXIA savaitė - tai laikas, kai kalbame apie vaikus, kuriems tekstas, raidės, sakiniai ne visada atrodo taip,...

Read More

Ketvirtoji projekto diena
  Jau tapo kasdienybe bendrauti su Lenkijos mokyklos vaikais nuotoliniu būdu. Ketvirtą projekto veiklos dieną mokinių laukė lietuvių-lenkų kalbos pamokėlė. Lenkijos moksleiviai prašė mūsų pasakyti lietuviškai žodžius, jie juos pakartojo. Tą patį atlikome ir mes lenkų kalba. Tiek vieniems, tiek kitiems buvo labai sunku ištarti net elementarius žodžius, tokius kaip vienas, du ar viso gero. Po susitikimo nuotoliniu būdu visi kibome į tolimesnes veiklas. Lenkijos vaikai pabaigė piešti stiklo ikonas ir vyko į Liubliną, kuriame keliavo po popiežiaus Jono Pauliaus II...

Read More

Trečioji projekto diena
  Anksti ryte rinkosi projekto dalyviai ir laukė skambučio iš Lenkijos. Šiandien projekto draugai važinėjo po savo apylinkes, rengė vaizdo įrašus apie savo kraštą. Tuo metu aušriečiai, po trumpo meninio apšilimo, kibo į darbus – piešė ant marškinėlių, juos papuošė Jono Pauliaus II atvaizdu ir fraze – „Gyvenimas patikėtas žmogui kaip lobis, kuris neturi būti iššvaistytas, kaip talentas, kuris turi būti gerai panaudotas“ anglų kalba. Kiekvienas deklamavo Jono Pauliaus II sukurtą eilėraštį „Mergaitė nusivylusi meile“.  Po aptarimo išrinkome geriausią skaitovą....

Read More

Projektas „Jono Pauliaus II – Lenkijos ir Lietuvos nepriklausomybės apaštalo pėdomis“
  Tęsiasi tarptautinio projekto „Jono Pauliaus II – Lenkijos ir Lietuvos nepriklausomybės apaštalo pėdomis“ veiklos –  dalyviai ryte susitiko su Lenkijos mokiniais trumpam rytiniam pasisveikinimui ir mankštai. Po to kiekviena komanda atliko savo užduotis: tobulino pantomimos  judesius, filmavo spektaklio scenas. Po pietų mokiniai vyko į Sodeliškio dvaro sodybą, kurioje, susipažinę su senaisiais amatais, juos pristatė lenkams. Papietavę vaikai toliau keliavo į Biržų pilį, Astravo rūmus, Kirkilų bokštą. Apie kiekvieną lankytiną objektą sukūrė trumpus vaizdo ir garso pasakojimus anglų kalba. Vakare,...

Read More

Tarptautinio projekto veiklos
    Pirmoji tarptautinio projekto „Jono Pauliaus II – Lenkijos ir Lietuvos nepriklausomybės apaštalo pėdomis“ diena prabėgo smagiai. Aušriečių komanda nerimaudama laukė pirmos prisijungimo minutės. Nerimas atslūgo, kai  ekrane išvydome savo bendraamžius iš Pulawy mokyklos. Susipažinimo rate Lenkijos vaikai mokėsi tarti sudėtingus lietuviškus vardus. Kiekvienas trumpai apibūdino save, parodė juokingą veido išraišką. Mokiniai kartu repetavo bendram spektakliui. Mokėsi atlikti pantomimos judesius, susikaupti ir nusiraminti. Vakare dalyviai nuotoliniu būdu dalijosi dienos įspūdžiais, atliko Lenkijos mokyklos parengtas užduotis. Su nekantrumu laukiame antros dienos.  ...

Read More