PUPP

 

2021 m. PUPP rezultatai (pasiekimų vidurkių palyginimas)

PUPP rezultatų palyginimas (2013-2019)

PUPP rezultatai už 2017 metus: http://www.nec.lt

2016 m. mokyklos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita