Ką reikia žinoti?

 

Mokyklos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo komanda

1. Mokyklos direktorė S. Venckūnienė – komandos vadovė;
2. direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Slavinskienė;
3. direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Švykienė;
4. direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Laumienė;
5. metodikos tarybos pirmininkė E. Kulbienė;
6. užsienio kalbos (anglų) vyresnioji mokytoja V. Jasilionienė;
7. dorinio ugdymo (etikos) ir fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja R. Mitrochinienė.


 

SKELBIAMI ATNAUJINAMI MOKYMOSI PROGRAMŲ PROJEKTAI

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)

BUP atnaujinimo naujienos  – ir Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) „Facebook“ paskyroje

Tinklaraštis – Mokykla 2030