Laboratorija pradinukams

Pasaulio pažinimo pamoka yra integrali ugdymo sritis, skirta vaiko socialinei bei gamtamokslinei kompetencijai plėtoti. Tai įvairių mokomųjų dalykų pradžia. Kad ši veikla būtų įtraukianti, vaizdi, konkreti, patyriminė, atitiktų mokinių poreikius, mokyklos pradinukai jau antrus metus turi galimybę pasaulio pažinimo pamokas mokytis kabinete-laboratorijoje, kuriame yra išmanioji lenta, patogūs baldai, daug priemonių, reikalingų atlikti įvairiems bandymams.

Pradinių klasių mokiniai, ypač nagrinėdami žmogaus ir negyvosios gamtos sritį, turi atlikti stebėjimus ir bandymus, tirti kasdienėje aplinkoje aptinkamų medžiagų savybes, atlikti bandymus, susijusius su medžiagų kitimais. Tam jie gali naudoti įvairios talpos indus, kolbas, svarstykles, laikrodžius, kompasus, šaldytuvą, mikroskopus, lupas, elektros grandinės dalis ir t.t.

Mokiniams šios pamokos įdomios, suteikia daugiau ir konkretesnės informacijos. Mokytojoms laboratorija palengvina pasiruošimą pamokai, padeda įgyvendinti pamokos uždavinius.

 

Mokytoja Gražina Trečiokienė