Dokumentai

 


 

 

 

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas

 

 

 


 

 

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje

 

 


 

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla

 

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos nuostatai 2020m. 

 

 

 


 

 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašas