Mokytojai

DORINIS UGDYMAS

Mokomasis dalykas: Kabinetas: Auklėjamoji klasė: - Kvalifikacinė kategorija:


Diana Anskinienė

Mokomasis dalykas: tikyba

Kabinetas: 315

Auklėjamoji klasė: -

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja metodininkė


Nijolė Paukštė

Mokomasis dalykas: tikyba

Kabinetas: 313

Auklėjamoji klasė: -

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja metodininkė


Rima Mitrochinienė

Mokomasis dalykas: etika/fizinis ugdymas/žmogaus sauga

Kabinetas: 306

Auklėjamoji klasė: 5c

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja  


LIETUVIŲ KALBA

Mokomasis dalykas: Kabinetas: Auklėjamoji klasė: - Kvalifikacinė kategorija:


Vaida Švykienė

Mokomasis dalykas: lietuvių kalba ir literatūra

Kabinetas: 324

Auklėjamoji klasė: -

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja metodininkė


Jūratė Laisvūnė Šatienė

Mokomasis dalykas: lietuvių kalba ir literatūra

Kabinetas: 303 

Auklėjamoji klasė: -

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja metodininkė


Žydrūnė Klungienė

Mokomasis dalykas: lietuvių kalba ir literatūra

Kabinetas: 323

Auklėjamoji klasė: -

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja 


Emilija Blaškevičiūtė

Mokomasis dalykas: lietuvių kalba ir literatūra

Kabinetas: 324

Auklėjamoji klasė: -

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja 


UŽSIENIO KALBOS

Mokomasis dalykas: Kabinetas: Auklėjamoji klasė: - Kvalifikacinė kategorija: 

Inga Šafranauskienė

Mokomasis dalykas: anglų kalba 

Kabinetas: 308

Auklėjamoji klasė: 7b

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja  


Ligita Štrėmienė

Mokomasis dalykas: anglų kalba 

Kabinetas: 208

Auklėjamoji klasė: -

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja metodininkė 


Vaida Jasilionienė

Mokomasis dalykas: anglų kalba

Kabinetas: 321

Auklėjamoji klasė: 8a

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja metodininkė

Monika Milžinienė

Mokomasis dalykas: anglų kalba  

Kabinetas: 309

Auklėjamoji klasė: 7c

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja 


Vilma Greviškienė

Mokomasis dalykas: anglų ir rusų kalba 

Kabinetas: 318

Auklėjamoji klasė: -

Kvalifikacinė kategorija: rusų kalba – vyresnioji mokytoja, anglų kalba – mokytoja metodininkė


Valė Papirtienė

Mokomasis dalykas: rusų kalba 

Kabinetas: 310

Auklėjamoji klasė: 10

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja  


Dalia Šinkevičienė

Mokomasis dalykas: rusų kalba 

Kabinetas: 322

Auklėjamoji klasė: 8b 

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja 


Nida Skinderskienė

Mokomasis dalykas: rusų kalba 

Kabinetas: 324

Auklėjamoji klasė: -

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja 


Žaneta Šležienė

Mokomasis dalykas: vokiečių kalba 

Kabinetas: 317

Auklėjamoji klasė: -

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja metodininkė