Mokykla (viena 8 klasė) atrinkta dalyvauti  tarptautiniame ICCS tyrime