Tyrėjų savaitė

 

2022 m. gruodžio 5-9 d. bus organizuojama „Tyrėjų savaitė“ kai pamokos vyksta kitaip negu įprastai, parenkant kitas erdves ar ugdomųjų veiklų formas.

1-10 klasių mokiniai atlieka tiriamąją veiklą, stebi ir analizuoja mokomuosius mokslinius filmus, dalyvauja įvairiose diskusijose apie ateities išradimus, atlieka įvairius testus gilindamiesi į save, dalyvauja protmūšiuose, rašo esė, kuria svajonių namus ar piešia ateities išradimus (atliekant įvairius matavimus, skaičiavimus), svajonių muziką.

Pagrindinis tikslas – įtraukti mokinius į tyrinėjimo veiklas ugdant kritinį ir kūrybinį mąstymą.

STEAM grupė