Lietuvių liaudies patarlių vizualizavimas

 

Vasario 8 d. 6a ir 6b kl. mokiniai dalyvavo integruotoje informacinių technologijų pamokoje „Lietuvių liaudies patarlių vizualizavimas su Scratch online programa“, kurią organizavo bibliotekos vedėja A. Urbienė ir informacinių technologijų mokytoja E. Kulbienė.

Bibliotekos vedėja mokiniams priminė, kas yra patarlės ir posakiai, pristatydama rašytinius šaltinius, parodė, kad lietuvių tautosaka turtinga patarlėmis ir posakiais.

Informacinių technologijų mokytoja priminė pagrindines Scratch programos komandas, parodė, kokias komandas reikėtų panaudoti patarlių vizualizavimo užduočiai atlikti.

Pasirinkę patarlę ir su draugais aptarę jos reikšmę, mokiniai pasinėrė į kūrybos procesą. Sukurtas vizualizacijas pristatys klasės draugams kitą pamoką.

 

IT mokytoja E. Kulbienė