Edukacinė pamoka „Slaptoji mokykla“

 

Gegužės 10 dieną 3a klasės mokiniai lankėsi Biržų krašto „Sėlos“ muziejuje. Vyko edukacinė pasaulio pažinimo pamoka „Slaptoji mokykla“. Mokiniai sužinojo, kur buvo spausdinamos lietuviškos knygos, kas jas platino, iš kokių knygų skaitė ir kaip rašė to meto vaikai, kas juos mokė ir kokie pavojai grėsė lankantiems slaptą mokyklą.

Vartydami lietuviškas knygeles, kurioms virš 100 metų, mokiniai spėliojo, kokia kalba jos parašytos, kas jose surašyta. Mokėsi skaityti „slibizavojant“, rašė žąsies plunksna. Daug klausimų mokiniai uždavė apie bausmes už nusižengimus. Patys išmėgino bausmę – klūpoti ant žirnių.

Edukacinės pamokos metu vaikai įgijo žinių apie spaudos draudimo laikotarpį, ugdėsi pažinimo, asmeninę, komunikavimo kompetencijas.

 

3a klasės mokytoja Eglė Nemanienė