8 kl. mokinių užsiėmimas karjeros ugdymui „Karjeros galimybių pažinimas. Mokymasis ir karjeros sėkmė“

 

Spalio 9, 10 ir 11 d. aštuntokams vyko užsiėmimas karjeros ugdymui „Karjeros galimybių pažinimas. Mokymasis ir karjeros sėkmė“.
Šio užsiėmimo metu mokiniai ugdė karjeros galimybių pažinimo kompetenciją. Tikslas – padėti mokiniams pažinti savo mokymosi galias ir suprasti nuolatinio mokymosi reikšmę karjerai.
Karjeros specialistei kartu su mokiniais panagrinėjus nuolatinio mokymosi ir karjeros sėkmės ryšį, jaunimui prieinamas formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes, aštuntokai atliko užduotį „Nuolatinio mokymosi strategijos“. Mokiniai, atlikę užduotį, išsiaiškino nuolatinio mokymosi strategijas ir aprašė nuolatinio mokymosi būdus, kuriuos jau išbandė savo gyvenime bei artimiausiu metu planuoja išbandyti.

Pabaigoje mokiniai žiūrėjo trumpą vaizdo įrašą „Mąstysena: nauja sėkmės psichologija. Carol Dweck“, iš kurio galėjo pasimokyti, kaip greičiau galėtų įsiminti informaciją.“

 

Karjeros specialistė Alma Urbienė