Išvyka pas kolegas

 

2023 m. spalio 30 d. Biržų r. pradinių klasių metodinio būrelio mokytojos buvo išvykusios į Šiaulių Gegužių progimnaziją. Tai mokykla, kurioje mokomasi augti.

Mokyklos bendruomenė yra išdiskutavusi ir apsisprendusi, kokios vertybės yra svarbiausios ir jomis vadovaujasi. Tai laimė, laisvė, sąžiningumas, pagarba, ištikimybė, išmintis, draugystė, šeima, sveikata, meilė.

Buvo pristatyta mokymo priemonė, siekiantiems geriausio – „Visuminis ugdymas pamokoje: nuo žinių iki vertybių“. Tai jau trečioji knyga apie Šiaulių Gegužių mokyklos veiklą. Knyga siekiama atkreipti dėmesį į mokymo bei auklėjimo sintezės svarbą ugdymo procese, parodant visuminio-humanistinio ugdymo praktinį įdirbį, sudarant galimybę tuo įdirbiu pasinaudoti kitiems. Kaip teigia daugelis filosofijos bei pedagogikos klasikų, siekiant išauginti išsilavinusią, kultūringą, harmoningą asmenybę, švietimo sistemoje būtinas ne dalinis, o visuminis ugdymas. Visuminiu ugdymu siekiama per visų mokomųjų dalykų pamokas vaiką mokyti suvokti save ir pasaulį kaip nedalomą materijos bei dvasios vienį. „Turi būti ugdoma kartu ir žmogaus kūnas, ir dvasia“ (prof. St. Šalkauskis).