Jaunimo darbuotojai „Aušros“ pagrindinėje mokykloje

 

Vasario 5 d. vyko pirmasis Biržų švietimo pagalbos tarnybos Atviro jaunimo centro darbuotojų susitikimas su „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokiniais.

Jaunimo darbuotojų tikslas yra užmegzti artimą ir nuolatinį ryšį su mokiniais, sukurti mokykloje atviro darbo su jaunimu erdvę, taip pat padėti mokyklos bendruomenei ir patiems jaunuoliams spręsti jų kasdienines problemas bei neformaliais metodais įtraukti į laisvalaikio užimtumo veiklas.