Informacija dėl karantino

 

Mokyklos bendruomenės nariai,

kviečiu Jus susipažinti su Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”. Visi suprantame, kaip svarbu sąmoningai laikytis šio dokumento nuostatų ir besąlygiškai vykdyti visus nurodymus, kuriuos reglamentuoja šis dokumentas.  Spausti čia …

Sąžiningumo ir pilietiškumo  principų laikymasis – mūsų pareiga. Būkime dėmesingi  dokumento 3.1.5., 3.1.6., 3.2.2., 3.2.3., 3.3.  punktų reikalavimams.

Pagarbiai

Mokyklos direktorė S. Venckūnienė