„Skaitmeninių mokyklų apdovanojimo“ projektas

 

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla – viena iš Europos mokyklų, dalyvaujanti „Skaitmeninių mokyklų apdovanojimo“ projekte. Tai verslo remiama Europos švietimo iniciatyva, kuria siekiama padėti mokykloms integruoti skaitmenines technologijas į mokymo programas ir pripažinti jų gerąją patirtį. Šio projekto tikslas – tobulinti mokytojų ir mokinių skaitmeninio raštingumo kompetencijas ugdymo(si) procese, rinkti įrodymus, dalytis gerąja patirtimi.

Pirmame projekto etape mokytojai ir mokiniai atliko skaitmeninės kompetencijos įsivertinimą SELFIE įrankiu. SELFIE – tai internetinė savianalizei skirta priemonė mokykloms, kurią parengė Europos Komisija, bendradarbiaudama su įvairiais Europos švietimo ekspertais, kad padėtų mokykloms geriau taikyti skaitmenines technologijas mokymo ir mokymosi procesuose.

Įsivertinę, kas veikia gerai, kurias sritis reikia tobulinti ir kokie turėtų būti prioritetai stiprinant skaitmeninį raštingumą, rengiame skaitmeninės kompetencijos gerinimo strategiją.

Tikime, kad įgyvendinę strategiją, tapsime pripažinti ir prisijungsime prie augančios skaitmeninių mokyklų bendruomenės Europoje.

 

Daugiau apie projektą – https://awards4selfie.eu/lt/