Netradicinė lietuvių kalbos pamoka septintokams „Informacijos paieškos būdai. Žodynai ir žinynai”

 

Rugsėjo 19 dieną per ketvirtą, penktą ir šeštą pamokas mokyklos bibliotekoje šurmuliavo 7a, 7b ir 7c klasės mokiniai. Bibliotekos vedėja A. Urbienė ir bibliotekininkė D. Šinkevičienė kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Ž. Klungiene ir A. Stakioniene septintokams vedė netradicinę lietuvių kalbos pamoką „Informacijos paieškos būdai. Žodynai ir žinynai”.

Pradėdamos pamoką mokytojos klausė mokinių, kur ieškotų reikalingos informacijos, kaip aiškintųsi nežinomo žodžio reikšmę. Atsakydami į klausimus, septintokai nurodė keletą šaltinių: daugiausia, žinoma, rinktųsi paiešką internete, klaustų mokytojo, žiūrėtų vadovėlyje, dalis bandytų ieškoti žodynuose. Taigi, kai kuriems mokiniams jau yra tekę naudotis įvairiais žodynais, tačiau į bibliotekos darbuotojų klausimą, kuo skiriasi žodynas ir žinynas, deja, atsakyti nebuvo lengva. Tad bibliotekininkės pirmiausia septintokams ir paaiškino, kuo skiriasi žodynas ir žinynas, supažindino su mokyklos bibliotekoje esančiais leidiniais, kartu su mokiniais aiškinosi, kaip ieškoti reikiamos informacijos, kaip svarbu mokėti lietuvių kalbos abėcėlę, kad informaciją galima būtų rasti greitai. Be abejo, mokiniams patrauklesnis informacijos ieškojimas interneto platybėse, todėl, kad nepaklystų interneto tinklalapių gausoje ir gebėtų atsakingai naudotis šiuolaikinių technologijų teikiamomis galimybėmis, septintokai susipažino ir su populiariausiais elektroniniais informacijos šaltiniais.

Išklausę aiškinimo, mokiniai turėjo galimybę žinias pritaikyti praktiškai – septintokams reikėjo savarankiškai rasti, kokiame žodyne ar žinyne ieškoti nurodytos informacijos, glaustai ją užrašyti, nurodyti šaltinį. Mokiniai dirbo aktyviai, susidomėję, vieniems sekėsi labai gerai, kitiems prireikė ir mokytojų, ir bibliotekininkių pagalbos. Pamokos pabaigoje septintokai kartu su mokytojomis aptarė, kas buvo sunku, ko trūko, kad užduotis būtų atlikta gerai ir laiku.

Pamokoje mokiniai pagilino žinias, kur ir kokiais būdais ieškoti įvairiems mokymo dalykams reikalingos informacijos, suvokė, kad, norint pasiekti rezultatą, svarbu įdėmiai klausyti, produktyviai išnaudoti, planuoti laiką, skirtą užduočiai atlikti, tobulinti mokėjimo mokytis įgūdžius.

 

Lietuvių ir literatūros mokytoja Aurelija Stakionienė