Europos kalbų diena

 

Europos kalbų dieną, minimą kiekvieną rugsėjo 26 dieną daugiau nei 20 metų, aušriečiai pradėjo įvairiomis veiklomis jau per pačią pirmąją pamoką. Dalykų mokytojai sugalvojo integruotų veiklų, susijusių ir su mokomuoju dalyku, ir su kalbomis. Per etikos pamoką vaikai ieškojo su etika susijusių žodžių įvairiomis kalbomis, piešė ir įvardino simbolius. Per istorijos pamoką šeštokai gilinosi į pasirinktos kalbos istoriją ir kūrė plakatus, tuo tarpu aštuntokai dalyvavo Europos komisijos iniciatyvoje „Languages in my classroom / school“ ir kūrė plakatus, atspindinčius mokykloje/ klasėje naudojamų kalbų įvairovę. Lietuvių kalbos pamokoje septintokai gilinosi į pasirinktos šalies kalbą, kultūrą ir simbolius. Anglų kalbos pamokoje penktų klasių mokiniai dalyvavo Europos informacijos centro parengtoje protų mūšio viktorinoje.

Mažieji „Aušros“ mokinukai nenusileido vyresniesiems ir buvo labai aktyvūs: grupėse žaidė protų mūšį „Europos kalbų diena“, aiškinosi, kiek Europoje yra oficialių kalbų, ieškojo įvairiausių žodžių ir, užrašę juos ant lapelių, sudėjo į atitinkamų kalbų balionus, o per anglų kalbos pamoką kūrė kalbų traukinį, kuris dabar linksmai dunda ant mokyklos koridoriaus sienos.

Integruotos veiklos ne tik padaro pamokas įdomesnėmis, bet taip pat padeda įvertinti įvairių kalbų mokėjimo būtinybę ir suvokti, kad kalbos išlaisvina žmogų ir atveria duris į pasaulį.

 

Kalbų metodikos grupės informacija