Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

 

BIRŽŲ,, AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019-2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS