Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

 

BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020-2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS