Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl covid-19 prevencijos