Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl covid-19 prevencijos

 

Dėl covid-19 prevencijos ir kontrolės priemonių švietimo įstaigose

COVID-19 prevencijos priemones ugdymo įstaigose