Pradinio ugdymo programos ugdymo planas

 

BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS